(1)
Silva, T. V. Z. da. GuimarĂ£es Rosa, Carl Gustav Jung E Samnyasa. RTL 2018, 20.